портфолио, Марк, 9А-91
портфолио, Марк, Nook HD
портфолио, Марк, Ледокол
портфолио, Марк, MEUS PRO OPTIC low-poly
портфолио, Марк, Granade sci-fi low-poly
портфолио, Марк, Glock 17
портфолио, Марк, Old locker box
портфолио, Марк, Loaves and Fishes